Nyelvek

2024/06/28

Az Erste részvényesi értéket növelő, jó lépésnek tartja a három kis cég eladását

PDF

Az Erste részvényesi értéket növelő, jó lépésnek tartja a három kis cég eladását

Egyéb TÁJÉKOZTATÁS

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-10-042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: Társaság, Gloster) a vonatkozó jogszabályok és a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzata alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Az Erste részvényesi értéket növelő, jó lépésnek tartja a három kis cég eladását

Az ERSTE Befektetési Zrt. a Gloster azon legutóbbi tájékoztatásával kapcsolatban publikált egy rövid értékelést, amely szerint a Társaság egyes kisebb leányvállalatait eladja és a vételárból a gyorsan növekvő nagyobb leányvállalataiban szerez további üzletrészeket.

Az elemzés szerint „[…] a Gloster eladja a Gloster Security (100 százalék), a Gloster Telekom (100 százalék) és az FF Next Technologies (54 százalék) üzletrészeit. Az értékesítésből befolyó bevételt a Gloster a Minero és a P92 leányvállalatokban történő üzletrész növelésre fordítja.”

A három kis cég eladását jó lépésnek tartják, s azt meg különösen, hogy a befolyó, az Erste által 100-200 millió forint közöttire becsült összeget a nagyobb, jobb teljesítményű cégekben való tulajdonszerzésre fordítja a Gloster. Az Erste úgy gondolja, hogy ez részvényesi érték növelő lépés.

A teljes elemzés elérhető az alábbi linken: https://www.erstemarket.hu/tartalom/204811/kis-leanyvallalatokat-ad-el-a-gloster-20240626

Jelen tájékoztatót a Gloster Infokommunikációs Nyrt. készítette (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/a). Jelen tájékoztató kizárólag tényszerű információkat és ésszerű kalkulációkon alapuló ésszerű következtetéseket tartalmaz, amelyeket az arra jogosultak a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően hoztak nyilvánosságra. Jelen tájékoztató a Tpt. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény) 5.§ (1) bekezdés 9. pontja értelmében nem minősül „befektetési ajánlásnak” és a Bszt. (a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény) 4.§ (2) bekezdés 8. pontja alapján nem tartalmaz befektetési elemzésre, pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzést, javaslatot vagy más információt, amelynek nyilvánosságra hozatala önmagában, vagy bármely más módon befolyásolhatja a befektetőt, hogy saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. A Gloster Infokommunikációs Nyrt., valamint képviselői nem vállalnak felelősséget a jelen tájékoztató adataiból levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.

Nagytarcsa, 2024. június 28.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

További tájékoztatás:

dr. Bassola Eszter

befektetői kapcsolattartó

bassola.eszter@gloster.hu

PDF

Az Erste részvényesi értéket növelő, jó lépésnek tartja a három kis cég eladását