Nyelvek

2024/04/23

Lendületes növekedés a Glosternél: 10 milliárd felett az árbevétel 2023-ban

PDF

Lendületes növekedés a Glosternél: 10 milliárd felett az árbevétel 2023-ban

Csatolt dokumentumok

Gloster 2023. évi éves jelentés
2023. éves jelentés prezentáció
Közgyűlési előterjesztés kiegészítés
2023. éves Javadalmazási jelentés

Rendszeres TÁJÉKOZTATÁS

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-10-042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: Társaság, Gloster) a vonatkozó jogszabályok és a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzata alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Lendületes növekedés a Glosternél: 10 milliárd felett az árbevétel 2023-ban

Közzétette 2023-as jelentését a tőzsdén jegyzett IT vállalat

Nagytarcsa, 2024.04.23. - A világ 4 kontinensének több mint 20 országába, 8 helyszínen 274 fővel szolgáltató Gloster korrigált nettó árbevétele 75 százalékkal, 10,3 milliárd forintra, ezen belül a külföldi értékesítésből származó bevétel pedig 130 százalékkal, 4,6 milliárd forintra nőtt 2023-ban. Az előző évhez képest a korrigált EBITDA 29%-os bővülést mutat, 976 millió forintot érve el.

Vállalt export céljait túlteljesítve, a korábbi évekhez képest 2023-ban új korrigált árbevételi rekordot felállítva (10 319 millió forint +75%), lendületesen növekszik a hazai tőzsdei feltörekvő nemzetközi informatikai szolgáltató társasága. A növekedés továbbra is figyelemre méltó: 3,9 milliárdon forinton, 46%-os növekedéssel zárt a belföldi értékesítés, ennél nagyobb mértékben 130%-al 4,6 milliárdon forinton zárt a korrigált deviza alapú külföldi értékesítés.  

Megnevezés 2022 2023 változás 2023 / 2022 % 2022 2023 változás 2023 / 2022 %
  IFRS IFRS IFRS IFRS korrigált* korrigált** korrigált korrigált
Értékesítés nettó árbevétele 5 908 8 995 3 087 +52% 5 908 10 319 4 411 +75%
ebből: belföldi 3 889 5 510 1 621 +42% 3 889 5 670 1 781 +46%
ebből: külföldi 2 019 3 485 1 466 +73% 2 019 4 649 2 630 +130%
ebből: rendszeres 3 855 5 180 1 325 +34% 3 855 6 302 2 447 +63%
EBITDA 698 730 32 +5% 759 976 217 +29%
Adózott eredmény 376 305 -71 -19%        
EBITDA/Árbevétel % 11,8% 8,1%     12,8% 9,5%
Export árbevétel aránya 34,2% 38,7%     34,2% 45,0%
Rendszeres árbevétel 65,2% 57,6%     65,2% 61,1%  

Minden adat millió forintban, konszolidált, de nem auditált adatok. A könyvvizsgálat folyamatban van.

* Korrekciós tényezők 2022: alapítás-átszervezés 4.000 eFt; KIVA átsorolás bérköltségre 56.683 eFt

** Korrekciós tényezők 2023: alapítás-átszervezés 28.850 eFt; KIVA átsorolás bérköltségre 109.574 eFt, P92 bevétel és EBITDA a teljes 2023-as évre számolva

A növekedéshez nagyban hozzájárult a Gloster történetének eddigi legnagyobb akvizíciója: a P92 IT Solutions Kft. felvásárlásáról a szerződést a felek 2023. június 15. napján írták alá. Mivel a tranzakciót csak 2023. augusztus 3-án zárták, de az adásvételi szerződés alapján a teljes 2023-as nyereségen a kialakult új tulajdonosi szerkezetnek megfelelően osztoznak a felek, így a most közzétett beszámolóban a P92 időarányos számaival, a teljes éves forgalommal és EBITDA összegével korrigált növekedési adatokat is feltünteti a vállalat.

A Cégcsoport 2023-ban túlteljesítette a 2026-os stratégiájában megfogalmazott, az export árbevétel arányára vonatkozó céljait. A most közzétett jelentés szerint a Budapesti Értéktőzsde Standard piacán jegyzett IT vállalat korrigált nettó árbevétele 75%-kal 10,3 milliárd forintra nőtt, ezen belül pedig a külföldi értékesítésből származó bevétel 130%-os bővülést mutatott a 2022-es évvel összevetve. Az így elért 4,6 milliárd forint külföldi árbevétel pedig a teljes árbevétel 45%-át adja, ami már most magasabb, mint a hosszú távú stratégiában megfogalmazott 30-40%-os célérték.

Ugyancsak a korábban kitűzött stratégiai céloknál nagyobb mértékben, 63%-kal, 6,3 milliárd forintra emelkedett a rendszeres árbevétel aránya 2023-ban. Ezzel a Gloster Csoport hosszútávú teljesítésű, megújuló szerződéseiből származó bevételeinek aránya elérte a 61.1%-ot a teljes árbevételhez viszonyítva, amely elmarad a 2022-es évben elért aránytól, melynek oka a Rendszerintegrációs üzletág egyszeri projekt bevételeinek emelkedése.

 A növekvő árbevétel mellé bővülő korrigált EBITDA is párosult: ezen a soron Gloster 976 millió forintot ért el 2023-ban (az IFRS szerinti EBITDA 730 millió forint volt), ami 29%-kal magasabb az előző évvel összehasonlítva.

Az adózott eredményt és az árbevétel arányos EBITDA-t az akvirált 10 cég integrációjával, az IFRS átállással és a tőzsdei kategóriaváltás előkészítésével kapcsolatos egyszeri kiadások csökkentették. A növekedés motorja 2023-ban is a Nemzetközi szoftverfejlesztés üzletág volt, amelynek nettó árbevétele a legutóbbi akvizíciót is beleszámítva +137%-kal bővült, ami jelentősen javítja a teljes cégcsoport profitabilitását.  Sikeres évet zárt a vállalat Rendszerintegrációs üzletága is, bevétele 56%-kal növekedett, de erős időszakot zárt a Gloster Cloud üzletága is, amely annak ellenére tudott felmutatni 19%-os növekedést, hogy árbevétele elsősorban a jelenleg inkább stagnáló belföldi piacról érkezik.

Nettó árbevétel üzletág szerint 2022 2023 változás 2023/2022 % 2023 korrigált* változás korrigált 2023/2022 %
Rendszerintegrációs üzletág 2 601 4 070 1 469 +56% 4 070 1 469 +56%
Cloud üzletág 1 342 1 596 254 +19% 1 596 254 +19%
Nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág 1 965 3 329 1 364 +69% 4 653 2 688 +137%
Összesen 5 908 8 995 3 087 +52% 10 319 4 411 +75%

Konszolidált, nem auditált számok millió forintban; *korrigált: P92 teljes évre vonatkozó árbevétellel számolva

A Gloster a P92 akvizíciójával jelentősen növelte a létszámát is, hiszen a cégcsoportban a teljes dolgozói létszám év végén elérte a 274 főt a tavalyi regisztrált 199 főhöz képest.

„Nehéz évben teljesített ismét kiemelkedően a Gloster csapata. Túl vagyunk a cég eddigi legnagyobb akvizícióján, egy tőzsdei kategóriaváltáson, átálltunk IFRS szerinti beszámolóra, miközben organikusan is tudtunk növekedni. Minden elismerésem a csapaté, úgy vélem a befektetők joggal érezhetik: a megfelelő növekedési sztoriba fektettek, amikor részvényeseink lettek. Haladunk tovább a 2026-os stratégia mentén, amihez a Gloster következetesen tartja magát.” – fogalmazott Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke. Aláhúzta, hogy a mostani számokból az is látszik, hogy azok a mutatók, amelyeket a Társaság vezetése támogató, azaz a növekedést előrejelző mutatóknak tekint (mint a rendszeres és az export árbevétel aránya) magukkal húzzák a cégcsoport fő eredményességi mutatóit (EBITDA, teljes nettó árbevétel).

„Amellett, hogy 2024-ben végrehajtjuk a Gloster Level Up programot, mellyel évi 200 millió forintot takarítunk meg, jelentős energiákat fordítunk a külföldi piacaink további fejlesztésére is. A cél új, prémium piacok felé nyitni, mint a DACH régió, az USA, az Egyesült Királyság és Skandinávia. A program eredményeinek várhatóan látható hatása lesz az adózott eredményre.” – emelte ki Szekeres Viktor. Hozzátette, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kijelölt piacokon elvárt magas szolgáltatási színvonal teljesítéséhez a német piacon szerzett tapasztalat kiváló alapot jelent a Gloster számára.

***

A Glosterről

A Gloster a magyar tőzsdén jegyzett, széles spektrumú informatikai szolgáltató. Több mint 20 éves története során hardveres garázscégből szoftver fókuszú nemzetközi IT középvállalattá fejlődött. Alapítója, egyik tulajdonosa és igazgatóságának elnöke Szekeres Viktor. A Gloster intenzív akvizíciós stratégiájának köszönhetően tíz felvásárlást zárt le sikeresen 2018 óta, és terjesztette ki tevékenységét a rendszerintegráció, IT biztonság, valamint a publikus felhő alapú megoldások és a nemzetközi szoftverfejlesztési szolgáltatások területére. A cégcsoport jelenleg már közel 274 fős csapattal dolgozik, 2023-as audit előtti korrigált árbevétele 10,3 milliárd forint, EBITDA-ja 976 millió forint volt. A Gloster továbbra is keresi azokat az informatikai vállalkozásokat, amelyek felvásárlása hozzásegíti stratégiai céljai eléréséhez, miközben folyamatosan építi be működésébe azokat a megoldásokat, amelyek hatékonyabbá teszik meglévő portfoliójának működését.

Nagytarcsa, 2024. április 23.                                                            Gloster Infokommunikációs Nyrt.

További tájékoztatás:

dr. Bassola Eszter

befektetői kapcsolattartó

bassola.eszter@gloster.hu

PDF

Lendületes növekedés a Glosternél: 10 milliárd felett az árbevétel 2023-ban

Csatolt dokumentumok

Gloster 2023. évi éves jelentés
2023. éves jelentés prezentáció
Közgyűlési előterjesztés kiegészítés
2023. éves Javadalmazási jelentés